Kokar Kilise – Ihlara Kasabası

Kokar Kilise – Ihlara Kasabası

Kilisenin freskoları Haç planlı ve tek katlıdır. IX. yy. ın sonuna ve XI. yy. ın ikinci yarısına tarihlenen freskolarındaki konular oldukça zengindir. Güney duvarda müjde, ziyaret, üç müneccim, doğum, mısıra kaçış, son akşam yemeği, ihanet, İsa Platus’un önünde Kayafa ve İsa çarmıhta, İsa’nın gömülmesi, İsa’nın göğe çıkışı, 12 havari, Pentekost, Desesis gibi zaman zaman konu bütünlüğü gösteren tasvirleri ilginçtir. Kilisenin iki mezar odasındaki süslemeler kırmızı boya ile yapılmış ilk örneklerdir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat