Ala Kilise – Belisırma Köyü

Ala Kilise – Belisırma Köyü

Kapalı Yunan haçı, kubbeler üzerindedir, köşe odalar beşik tonozla örtülüdür. Buradaki tasvirler, ziyaret, doğum, Anastasis, kudüse giriş, son akşam yemeği, Mısırlı Meryem ve Zosimus ve Aziz tasvirleri mevcuttur. (H.R) Köyün kuzeyinde ve vadinin doğu yamacında kayaya oyulmuş bir kilisedir. Hristiyanlığın serbest bir hale gelmesinden sonra yapılmıştır. Cephesinin üst kısmında Havarilerin ve azizlerin resimleri yer almaktadır. Kiliseyi üç kubbe örter. Duvarları ve örtü sistemini kaplayan freskolar kısmen harap olmuştur.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat