Bahattin Samanlığı Kilisesi – Belisırma Köyü

Bahattin Samanlığı Kilisesi – Belisırma Köyü

Tek nefli beşik tonozlu, doğuda bir apsisi vardır. İsa’nın yaşamına ait, İncil kaynaklı freskolarla süslüdür. Kilise 10 -11. asıra aittir, tasvirler kubbede  İsa tahtta oturur vaziyettedir. Mikail, Cebrail, Petrus, Pavlu, Peygamberler, müjde, ziyaret, su denemesi, kudüs’e yolculuk, doğum, üç kral, Yusuf’un rüyası, Mısıra kaçış, çocukların öldürülmesi, Zekeriya’nın öldürülmesi, Elizabeth’in takip edilmesi, İsa’ nın mabette takdimi, vaftizci Yahya’nın görevlendirilmesi, vaftiz, Lazorosun diriltilmesi, kudüse  giriş, son akşam yemeği, çarmıha geriliş, boş mezar, İsa’nın Meryem’e gözükmesi sahneleridir. Kiliseye, burayı samanlık olarak kullanan kişinin adı, yöre halkı tarafından verilmiştir. Irmağın batı yakasında, Belisırma Köyü karşısındaki kayalıklardadır. Kilise tek nefli, uzunlamasına dikdörtgen planlıdır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat