Derinkuyu

Derinkuyu

Niğde’ye 50 km dir. Derinkuyu yer altı şehrinin derinliği 85 m dir. Bu yeraltı şehri insan yaşam ihtiyacını karşılayacak her türlü özelliğe sahiptir. 1965 yılında geziye açılan Derinkuyu yeraltı şehrinin tam olarak kimler tarafından yapıldığı ve tam tarihini bilemiyoruz fakat İsa’dan öncelere ait olduğu kesindir. Kapadokya’nın kolayca işlenebilen tüf kayaçlarının oyulmasıyla kurulan, Derinkuyu 7 kattan oluşur.

Dıştan belirsiz bir kapı ile girilen yeraltı kentinin katlan, eğimli ya da basamaklı dar koridorlarla birbirine bağlanmıştır. Koridorlann girişinde, gereğinde kapatılabilen değirmentaşı biçiminde kapılar bulunmaktadır. Binlerce kişiyi barındırabilecek büyüklükteki yeraltı kentinin çok eski dönemlerden beri kullanıldığı, Roma’nın baskısından kaçan ilk hıristiyanlar tarafından büyütüldüğü sanılmaktadır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat