Kırkdamaltı Kilisesi – Belisırma Köyü

Kırkdamaltı Kilisesi – Belisırma Köyü

Düzensiz altıgen planlı kilise düz tavanlıdır, orijinal giriş kuzey duvardadır. Duvardaki yer alan nişlerin çoğunlukla sonradan yapıldığı freskoları tahrip etmelerinde anlaşılmaktadır. Kilisenin nişlerinde mezarlar görülür. Kuzey batıdaki niş üzerindeki yer alan Martır Georgios ile birlikte tasvir edilmiş banileri gösteren freskonun kitabesine göre kilise “Amirarzes” Basilieios’un eşi Tamar hanım tarafından 2. Sultan Mesut ve İmparator 2. Andronikos’un hüküm sürdükleri dönemde 1283 ve 1295 yılları arasında dekore edilmiştir. Kitabenin metni şöyle: şerefli büyük Martır Aziz Georgios adına kurulan bu tapınak Amirarzes Basileios Giagoupes’in eşi ve karşıda resmedilmiş olan Tamar hanımın yardımlarıyla büyük istek ve güçlüklerle muhteşem bir şekilde dekore. Ey çilekeş Kapadokyalı Martir Georgios yüceler yücesi, soylular soylusu büyük Sultan Mesut’un hükmü altında Androniks efendimiz romalılar üzerinde hüküm sürerken tasvirde elinde bir kilise maketiyle gösterilen baniye muhtemelen Gürcü asıllı bir Prenses’tir. Kilisenin tanındaki diğer bit kitabenin bu yapıya bağışladığı araziden bahsedilmektedir.

Ben naçiz Tamara hanım, yaptırdığım bu tapınak için yamaç üzerindeki bir üzüm bağının arazisini Siara Phatenes’ten satın almış olduğum bağı bağışlıyorum. Beni freskonun sağındaki mezar nişinde ise kısmen silinmiş bir kitabe yer alır. Ruhumu günahlardan arındır, öyle ki bir din adamının ruhu kadar arındır senin hizmetkarın …

Tasvirler: Desis sahnesi, Piskopos Athenogenes, Blasios, Nikolaos ve Diakon Stephanos, zafer kemeri  içinde Kosmas, Damianos, Thalelaios, ve Rafel, Geogios, Sergios, Bakhos, Leontios, Metamorp, Hosis, Çarmıhta İsa, İsa’nın göğe çıkışı, Georgios, Baniler ve Georgios, Koimesis, doğum, Marina Belzebuth, Georgios ve Demetrios.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat