Archives

All Posts Tagged Tag: ‘Kokar Kilise’

Kokar Kilise – Ihlara

Kokar Kilise, Ihlara Vadisi’nde kaya içine oyma kilise özelliği taşıyan yapı, IX. ve XI. yüzyıllar arasında tarihlenmektedir. Haç planlı olan …

Read More

Kokar Kilise – Ihlara Kasabası

Kilisenin freskoları Haç planlı ve tek katlıdır. IX. yy. ın sonuna ve XI. yy. ın ikinci yarısına tarihlenen freskolarındaki konular …

Read More

Live Chat

Join the Live Chat