Kokar Kilise – Ihlara

Kokar Kilise – Ihlara

Kokar Kilise, Ihlara Vadisi’nde kaya içine oyma kilise özelliği taşıyan yapı, IX. ve XI. yüzyıllar arasında tarihlenmektedir. Haç planlı olan kilise tek neflidir. Bizans mimarisinin özelliklerini taşıyan kilisede mezar odaları da bulunmaktadır. Günümüze kadar iyi korunabilmiş freskler kilisede dikkat çekici unsurdur. Fresk konuları; son akşam yemeği, İsa’nın doğumunun müjdelenmesi, çarmıha gerilme, mahşer günü, Mesih’in defnedilişi, üç müneccim, vaftiz, Mısır’a kaçış, göğe çekilme, Kudüs’ü ziyaret ve havarilerin görevleri gibi sahnelerdir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat