Eğritaş Kilisesi – Ihlara

Eğritaş Kilisesi – Ihlara

Tek nefli, beşik tonozlu ve içerisinde mezarlar mevcuttur. 9 .ve 10 .yüzyıla tarihlenmiştir. Kilise Meryem’e ithaf edildiği doğu duvardaki bir kitabede belirtilmiştir. Panagia Theotokos’un mabedi Spadiate ve Pates’in Tourmakos’u ve Spathorokandidat Christophoros tarafından dekore edilmiştir. Doğu duvarda yer alan bir mezar kitabesinde tekrarlanır. Keşiş Petusun mezarı Theotokos kilisesinin rahibi apsis kubbesinde iki melek arasında tahtta oturan İsa alttaki şeritte iki melek ve altı Piskopos arasında Meryem tonosun ortasında büyük bir haç müjde ziyaret, su denemesi, doğum, üç müneccim, çocuk İsa’nın banyosu, üç çobanlar, Yusuf’un rüyası, mısıra kaçış, Herodes’in erkek çocuklarını öldürülmesini emretmesi, vaftiz, Kudüs’e giriş melekler arasında Meryem, müjde üç müneccim Petrusun inkarı ayakların yıkanması, zeytin dağında dua, boş mezarda kadınlar, üç Yahudi fırında.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat