Ağaç Altı Kilisesi – Ihlara

Ağaç Altı Kilisesi – Ihlara

Planlı, yüksek kasnaklı bir kubbesi vardır. Haç kolları beşik tonozla örtülüdür, köşe odası beşik tonozludur, ana apsis yıkıktır.  Ihlara Vadisi içerisinde vadiye giriş merdivenlerinin güney kısmındadır.  Preikonaklast teknikle yapılan ve IX-XI yy. arasına tarihlenen freskolarda, Müjde, vahiy ziyaret, doğum, Daniel Aslanlar Çukurunda, Koimesis, Mısır’a Göç , Hz.İsa’nın vaftiz ve Hz. Meryem’in ölümü sahneleri işlenmiştir. Kubbede ise İsa’nın göğe çıkışı sahnesi yer alır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat