Direkli Kilise – Ihlara

Direkli Kilise – Ihlara

Manastır mekanlarını barındıran kanalların vadiye bakan cephesi dört paye ile üç bölüme ayrılmıştır. Kilise dört serbest destekli kapalı Yunan haçı tipinin bir örneğidir. Kuzey yan apsisteki ve ana apsisteki silmede yer alan kitabe yardımı ile frescolar İmparator ikinci Basileios ve sekizinci Konstantin’in birlikte hüküm sürdükleri 976-1025 yılları arasında tarihlenmektedir.

Tasvirler: Ana apsis kubbesinde iki baş melek ve Petrus ile Paulus tasvirleriyle genişletilmiş bir deesis Meryem ve çocuk İsa ve din şehitleri mevcttur.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat