Eğritaş Kilisesi – Ihlara

Eğritaş Kilisesi – Ihlara

Eğritaş Kilisesi, Ihlara Vadisi’nde bulunan kilisenin X. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Vadinin en eski kiliselerinden olan Eğritaş Kilisesi’nin Hz. Meryem’e ithafen yapılmış olduğu yapının doğusunda bulunan kitabeden anlaşılıyor. Tek nefli olarak oyulmuş kilisede mezar odaları da bulunmaktadır. Duvarlarında birbirinden güzel fresklere rastlanan kilisede;  iki melek arasına oturan Hz. İsa, iki melek ve altı piskopos arasında bulunan Hz.Meryem, Hz.Yusuf’un rüyası, Mısır’a kaçış, vaftiz ve Kudüs’e giriş sahneleri sergileniyor.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat