Archives

All Posts Tagged Tag: ‘ıhlara kiliseleri’

Yılanlı Kilise – Ihlara

Yılanlı Kilise, Ihlara Vadisi’nde bulunan kilise, IX. ve XI. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Bizans mimarisinin önemli yapı unsurlarından olan …

Read More

Kokar Kilise – Ihlara

Kokar Kilise, Ihlara Vadisi’nde kaya içine oyma kilise özelliği taşıyan yapı, IX. ve XI. yüzyıllar arasında tarihlenmektedir. Haç planlı olan …

Read More

Kırkdamaltı Kilisesi – Belisırma

Kırkdamaltı Kilisesi, 1283 – 1295 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen kilise, Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyünde bulunuyor. Belisırma köyü hem …

Read More

Kalburlu Kilise – Ihlara

Kalburlu Kilise, büyük bir kaya kütlesine oyulmuş çok sayıdaki mekânın merkezi durumunda dır, Ihlara Vadisinde bulunur. Dikdörtgen planlı ve çift …

Read More

Eğritaş Kilisesi – Ihlara

Eğritaş Kilisesi, Ihlara Vadisi’nde bulunan kilisenin X. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Vadinin en eski kiliselerinden olan Eğritaş Kilisesi’nin Hz. Meryem’e …

Read More

Karanlıkkale Kilisesi – Ihlara

Karanlıkkale Kilisesi, Ihlara Vadisi’nde bulunur. Kaya içine oyulmuş kilise manastır olma özelliği taşır. IX, X ve XI. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin …

Read More

Cafarlar Kilisesi – Güzelyurt

Cafarlar Kilisesi, Manastır Vadisi’nde yer alan, dikdörtgen planlı olup, tavanı beşik tonozla örtülüdür. Yuvarlak kemerli kapıdan girişi sağlanan kilisede kapı …

Read More

Bahattin Samanlığı Kilisesi – Belisırma

Bahattin Samanlığı Kilisesi, Ihlara Vadisi’nde Belisırma Köyünde yer alan  tek koridorlu yapısı olan, tek nefli uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. X. ve …

Read More

Ala Kilise – Ihlara

Ala Kilise, Belisırma Köyünde bulunan Ihlara Vadisi’nde yer alan yapı manastır kilise özelliği taşır. Hristiyanlığın serbest bırakılmasında sonra yapılan kilisenin …

Read More

Sümbüllü Kilise – Ihlara

Sümbüllü Kilise, Ihlara’daki bir manastıra ait olduğu sanılmaktadır. İki katlı olan kilise büyük bir kaya kütlesinin içerisine oyularak XI.-XII.yüzyıllarda yapılmıştır. …

Read More

Page 1 of 212»

Live Chat

Join the Live Chat