Karanlıkkale Kilisesi – Ihlara

Karanlıkkale Kilisesi – Ihlara

Karanlıkkale Kilisesi, Ihlara Vadisi’nde bulunur. Kaya içine oyulmuş kilise manastır olma özelliği taşır. IX, X ve XI. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilen kilisenin iç kısımlarında fresklere rastlamak mümkündür. Kilise duvarlarını süsleyen freskler kare ve haç motiflerinden oluşur. Haç planlı mezar adaları ise oldukça dikkat çekicidir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat