Yılanlı Kilise – Ihlara

Yılanlı Kilise – Ihlara

Yılanlı Kilise, Ihlara Vadisi’nde bulunan kilise, IX. ve XI. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Bizans mimarisinin önemli yapı unsurlarından olan kilise haç planlıdır. Üzeri beşik tonozla örtülü olan kilisenin duvarları fresklerle süslüdür. Batı duvarında yılanların saldırısına uğramış dört günahkâr kadınla ilgili fresklerin olması kilisenin Yılanlı Kilise olarak anılmasını sağlamıştır. Kilise fresklerinin IX. ve XII. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Fresk konuları; çarmıha gerilen İsa, Kudüs’e gidiş, Meryem’in gömülmesi, ziyaret, son mahkeme, çocuk İsa ve havarilerdir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat