Archives

All Posts Tagged Tag: ‘Yılanlı Kilise’

Yılanlı Kilise – Ihlara

Yılanlı Kilise, Ihlara Vadisi’nde bulunan kilise, IX. ve XI. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Bizans mimarisinin önemli yapı unsurlarından olan …

Read More

Yılanlı (Aziz Onuphrius) Kilise – Göreme

Aziz Onuphrius Kilisesi, ana mekan enlemesine dikdörtgen planlı, beşik tonozlu, güneyde mezarların bulunduğu ek mekan ise düz tavanlıdır. Apsisi sol …

Read More

Live Chat

Join the Live Chat