Ballı Kilise

Ballı Kilise

Beşik tonozlu ve iki apsislidir, apsislerde birer altar mevcuttur. Zeminde mezarlar mevcuttur kilise 10 .yüzyılın ortalarına tarihlenir. Müjde sahnesinin altındaki kitabede ressamın adı mevcuttur. Bu metinde Cebrail mutlu ol sen Tanrının ilk habercisinin ve Meryem’e bu selamı getirdin senin getirdin senin getirdiğin müjdenin mutlu bağlantısının resmini yapan benim fakir Leontios ruhumun kurtuluşu için denmektedir.

Tasvirler Pantokrator Müjde Meryem ve çocuk İsa, Cebrail, Azize Paraskevi, Piskopos Athanogenes.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat