Karagedik Kilisesi – Ihlara

Karagedik Kilisesi – Ihlara

Karagedik Kilisesi, ıhlara Vadisi’nde yer alan Selime beldesinin dik kayaya yaslanmış otlarla örtülü tepe üzerinde bulunur, Bizans mimarisinin örneklerindendir. Diğer ismi Saint Ermolaos olarak anılan kilise, XI. yüzyıl olarak tarihlenmektedir. Kilise duvarlarının oldukça harap olması, freskleri görmemizi güçleştirse de az sayıda fresklere rastlamak mümkündür. Fresklerde aziz figürleri tasvir edilmiştir. Kapalı Yunan haç planlı olan kilise, kesme taştan yapılmıştır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat