Aziz Jean Kilisesi – Gülşehir

Aziz Jean Kilisesi – Gülşehir

25 Nisan 1212  tarihli olan kilise iki katlıdır. Birinci kat haç planlıdır, demir oksit veya kırmızı aşı boyası dediğimiz boya ile haç ve geometrik desenlerle süslenmiştir ve tek apsislidir.

İkinci kat 13.yüzyıla ait olup duvarlardaki resimler görülmeye değer. Buradaki ana sahne son mahkeme sahnesidir. Kapadokya kiliselerinde rastlanan son mahkeme freskoları  9-13 .yüzyıl duvar resimleri ondan önceki kiliselerde bu sahneye rastlanmaz . Bu kilisedeki diğer sahneler son akşam yemeği, vaftis, ihanet, Meryem’in ölümü ve diğer Hristiyan azizlerine  ait resimler vardır. Zamanla buranın freskoları tahribe uğramış olduğundan 1995-1996 yılları arasında restore edilmiştir ve doğal tahribata karşı önlemler alınmıştır. Bu kilisenin yapım ve süslenmesinde bir kadın donör  ve iki çocuğu görülmektedir ve görülmeye değer bir kilisedir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat