Geyikli Kilise – Avanos

Geyikli Kilise – Avanos

Geyikli kilise, Avanos’a bağlı olan Zelve vadisindedir. Zelve Vadisi’nde bulunan ve “Geyikli” adını içinde bulunan geyik tasvirinden almış olan kilisenin içindeki resimlerin azlığı dikkatimizi çeker. Bunun nedeni; dönem halkının 7. yüzyılda ortaya çıkan ikonaklastik (putkırıcılık) devir öncesinde bile resimlere karşı aldığı tutumdan ileri gelir. Ayrıca tavanındaki büyük haç kabartmaları ve haç resimleri ile turistlerin cezbeden kilise, Avanos’un diğer kiliseleri kadar güzeldir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat