Kapadokya

Kapadokya

Hellen dilinde Kapadokya sözcüğü aslında eril sıfattadır ve Kapadokya adından çıkmıştır, Kapadokyalı anlamındadır. Kapadokya adı Anadolu kökenlidir Med ve Persler onu Katpatuka biçiminde kullanmışlardır. Katpatuka’nın  sonundaki – uka eski Ermenicedeki halk adı ulus adı türetmek için kullanılan -ukh’nın Med ağzına çarptırılmışından ibarettir Katpatuka adının Katpat bölümü yörenin baş Tanrısının Ana Tanrıçanın Hurri dilinden gelme ve  Hititlerce de  kullanılan adı Khepat ( Hebat)’dan başka bir şey değildir. Ana Tanrıça Khepat’nın ülkesi anlamındaki Khepatukh adı Med ve Pers ağzında Katpatuka biçiminde kullanılmış Hellenler de onu kendi ağızlarında uydurarak Kapadokya demişlerdir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat