Mekke – Suudi Arabistan Turu

Mekke – Suudi Arabistan Turu

Mekke Kapadokyatravel

Suudi Arabistanın  Mekke  şehri  “Kabe” nin bulunduğu şehir olarak önem kazanmaktadır. Şimdi bu şehrin gezisine başlıyoruz. Mescid-i Haram-Haram-i Şerif, burası Kabe’nin içinde bulunduğu alanı çevreleyen, büyük mescittir. Kelime anlamı hürmetli mescit demektir. Buranın önemi yeryüzünde inşa edilmiş ilk mescit ve Müslümanların “kıble” si olmasındandır. Kabe, günümüze kadar, 12 defa yeniden inşa edilmiştir. İslam öncesinde, pagan Araplar tarafından kutsal olarak kabul edilen “360” put bulunmaktadır. Daha sonra, Mekke Müslümanların kontrolüne geçtiğinde, bu putların hepsi kırılarak yok edilir. Kabe Kapısı, altın kaplamalı, hat yazılarıyla süslü kapının yerden yüksekliği ise, 3.10 metredir. Genişliği ise, 1.90 metredir. Hz.İbrahim Kabe’yi inşa ederken, kapı yerini boş bırakıp, kapı takmamıştır. Kabe ilk yapıldığında, şimdiki kapısının karşı duvarında da bir kapısı bulunmaktadır. Altınoluk, 605 yılında Kureyş kabilesi, Kabe’yi inşa ederken, tavandaki suyun akması için bir oluk koymuştur. Daha sonra ise Emevi Halifelerinden I.Velid döneminde, bu oluk ilk kez altınla kaplanmıştır. Mültezam-Arz-ı Hal Yeri, Hacerülesved ile Kabe kapısının arasında kalan 2 metrelik kısımdır. Sıkı sıkıya yapışılan anlamına gelmektedir. Peygamberimiz göğsünü, sağ yanağını, kol ve avuçlarını buraya dayayarak dua etmiştir. Hacerülesved, Peygamberimizin öptüğü taş olarak bilinir. Cennetten indiğine inanılır. Hz. Hacer ve Hz. Ismail’in Kabri-Hatim, Kabe’nin kuzeybatı duvarının karşısında, yerden 1.25 metre yükseklikte ve 1.5 metre eninde, beyaz mermerden yapılmış, yarım daire şeklinde bir duvardır. Burası Kabe’nin içi sayıldığından tavaf bu duvarın dışından yapılır. Bu duvar ile Kabe arasında kalan boşluk ise “Hicri İsmail” diye bilinir. Hz.İsmail’in kabrinin burada “Altın Oluk” un altında olduğu rivayet edilir. Burada ziyaretçiler namaz kılmakta, dua etmektedirler. Osmanlı Revakları, Kabe’nin çevresini çeviren ve saygı sebebiyle onun yüksekliğini aşmayan, namaz kılmaya elverişli, üstü kapalı, yanları açık kubbelerdir. Osmanlı Padişahı II. Selim zamanında yapılmış, planlarını Mimar Sinan hazırlamıştır. Kabe Örtüsü, 1943 yılına kadar, Kabe’de Osmanlı örtüsü kullanılıyordu. Günümüzde ise, örtü Hudeybiye yöresindeki “Kisve-i Şerif” isimli bir fabrikada 600 Mekkeli usta tarafından, 8 aylık bir çalışma sonucunda dokunmaktadır. Siyah ibrişimden yapılmaktadır. El tezgahlarında, saf ipekten dokunan altın işlemeli örtü, 16 parçadan oluşur. Üzerine “kelime-i tevhid, Allah’ın isimleri ve Kur-an ayetleri” işlenir. Kabenin İçi, Kabe’nin içi dört duvarla çevrili oda görünümündedir ve burası, yeryüzünün en muhteşem odasıdır. Ortasında ağaçtan 3 direk bulunur. Kaplamayla sağlamlaştırılan direkler; Hannan, Mennan ve Deyyan diye isimlendirilirler. Kabenin Ölçüleri, Kabe’nin; kuzey duvarı 12.63 metre, kuzeybatı duvarı 11.03 metre, güneybatı duvarı: 13.10 metre ve güneydoğu duvarı: 11.22 metredir. Yükseklik: 14 metredir. Sonuçta, 145 m. Karelik bir alan üzerine kurulmuştur. Duvarlarda kullanılan taşlar Mekke tepelerinde bulunan “granit” taşlardır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat