Medine 2 – Suudi Arabistan Turu

Medine 2 – Suudi Arabistan Turu

Medine Kapadokyatravel

Medine şehrinin 2. etap gezimize başlıyoruz. Uhud Dağı ve Şehitliği, Uhud dağı 110 metre yüksekliktedir. Mina bölgesinde, dağın güney eteklerinde: İslam tarihinin en önemli savaşlarından biri yapılmıştır. Savaş hicret’in üçüncü yılında, Şevval ayında 700 müslüman ve 3000 müşrik arasında yapılmıştır. Kıbleteyn Mescidi, Kıbleteyn kelime olarak “iki kıbleli” anlamına gelmektedir. Burası:Medine merkezine 5 km. uzaklıktadır. Yedi Mescitler, Hendek savaşı, Uhud savaşından iki yıl sonra, Hicretin beşinci yılında, 23 Şubat 627 yılında, Medine şehrinin kuzeyinde yapılmıştır. Sonradan, Osmanlı döneminde, birbirine yakın ve küçük 7 mescid yapılmıştır. Bu mescitlerden yalnızca 4 tanesi günümüze ulaşmıştır. Fetih Mescidi, burası Hendek savaşı sırasında, Peygamberimizin çadırının kurulduğu ve dua ettiği yer olarak bilinir. Bu duanın ardından, düşman perişan olmuştur. 7 mescitten en önemlisi burasıdır. Zırh Mescidi, Peygamberimiz “Uhud” savaşına giderken, ordusunu burada tanzim etmiş ve zırh giymiştir. Selman-ı Farisi Mescidi, Peygamberimizin çadırına en yakın çadır şehrin çevresine hendek kazalım fikrini ortaya atan “Selman-ı Farisi” ye aittir. Minareteyn Mescidi, yeni bir yapıdır. Kısa zaman öncesine kadar, burada iki minareli bir Osmanlı mescidi bulunuyormuş. Buranın iki minaresi bulunması nedeniyle “Mirareteyn” olarak yani “iki minareli” olarak isimlendirilmiştir. Idris Sunusi Mescidi, Bilal-i Habeşi mescidinin hemen yanındadır. Beyaz ve küçük bir yapıdır. İdris Sunusi: eski Libya devlet başkanlarından birisidir. Bilal-i Habeşi Mescidi, İdris Sunusi mescidinin hemen yanındadır. Yeni bir yapıdır. Bilal-i Habeşi ile olan ilgisine gelince: Bilal-i Habeşi’nin evi Mescid-i Nebevi’nin hemen yanında bulunan Hz. Ömer camisinin yanında imiş. Fakat, sonraki yıllarda, ilgisizlik nedeniyle yıkıldığı söyleniyor. Günümüzde, burada, postane binası bulunuyor. Secde Mescidi, burası halk arasında çeşitli isimlerle anılmaktadır. Bu isimler “Abdurrahman b. Avf” ve “Ebü Zer Gıfari” mescididir. Ama genel anlamda “Secde” mescidi olarak bilinir. Medine Tren İstasyonu, Hicaz demiryollarının son halkası olan “Medine Tren İstasyonu”, Sultan Abdülhamit tarafından 19’ncu yüzyılda yaptırılmıştır. Projenin yapımına 1900 yılında başlanılmış ve 1 Eylül 1908 yılında tamamlanmıştır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat