Manastır – Üsküp Turu – Makedonya Turu

Manastır – Üsküp Turu – Makedonya Turu

Manastır ve üsküp Makedonyanın en önemli şehirleridir. Şimdi Makedonya gezimize başlıyoruz. Askeri İdadi, Atatürk, buradaki Askeri Lisenin mezunudur. Bina dikdörtgen şeklinde, pek fazla büyük değil, iki katlı ve ortasında avlu görülüyor. Aziz Demetrios Kilisesi, bu kiliseyi  1830 yılında Raşit isimli bir Osmanlı Paşası yaptırmıştır. Saat Kulesi,  Şehirde, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan başlıca eserlerden biridir. Net olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Muhtemelen 16’ncı yüzyılda yapılmıştır. Kulenin duvarlarının yapımında, yörenin çevre köylerinden getirilen 60.000 yumurta akının harç malzemesi olarak kullanıldığı söylenmektedir. Ajdar-Kadi Camii, 1560 yılında yörenin Türk yargıcı yani kadısı tarafından yaptırılmıştır. Şehrin, en öne çıkan İslam mimari eserlerindendir. Ishakiye Camii, İshak Çelebi tarafından 1506 yılında yatırılmıştır. Şehrin en iyi korunmuş eski camilerindendir. Caminin minaresi, 50 metre yüksekliktedir ve çevresindeki saat kulesi ve Bedesten yapısı arasından gökyüzüne sıyrılarak bölgeye hakim konumdadır.  Manastır Bedesteni-Eski Çarşı, 16 ve 17’nci yüzyıl arasında yapılmıştır. Bedestende 86 dükkan bulunmaktadır. Yapıya: 4 büyük demir kapıdan girilmektedir. Deboj-Türk Hamamı, Ne zaman yapıldığı net olarak bilinmemektedir. Ancak, zaman içinde kaderine terk e dilen bina, büyük hasar görmüştür. Yakın zamanda yapılan restorasyon ile, cephesi, orijinal görünümüne kavuşmuştur. Heraclea Lyncestis Arkeolojik Sit Alanı, şehir MÖ.4’ncü yüzyılda, Fhilip II tarafından kurulmuştur. Kurulduğu dönemde, önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle, şehir kısa zamanda önem kazanmıştır. Takip eden dönemde ise, Helen mimarisini takiben Roma mimarisi görülüyor. Taş Köprü, şehirdeki, en önemli Osmanlı dönemi eseridir. Köprünün üstüne çıktığınızda, altınızdan Vardar nehrinin aktığını görüyorsunuz. Köprünün bir yanı Avrupa, diğer yanı ise sanki Türkiye.  Çifte Hamam, burası günümüzde sanat galerisi olarak kullanılmaktadır. Türk çarşısının hemen ortasında görülüyor. 15’nci yüzyılda İsa Bey tarafından yaptırılmıştır. Üsküp Kalesi, Vardar ırmağının sol yanındadır. Kalenin ilk olarak, 10’ncu yüzyılda: Bizanslılar döneminde İmparator Justinianus tarafından yapıldığı düşünülüyor. Yapıldığında, 70 civarında bulunan kulelerden, günümüze yalnızca 3 tanesi gelmiştir. Kapan Han, şehrin “Eski Pazar” bölümündedir. Kapan kelimesi Arapçadan gelmektedir ve kelime anlamı; büyük terazi, kantar. Kurşunlu Han, Türk çarşısındadır ve günümüzde müze olarak kullanılıyor. Sulu han ise, Üsküp Üniversitesinin sanat fakültesi olarak kullanılıyor. Sultan Murat Camisi, şehrin en güzel camilerinden biridir. Eskiden “Hünkar Camisi” olarak da biliniyormuş. Aynı zamanda: Eski cami ve Saat camisi olarak da biliniyormuş. Cami 1537-1538 yıllarında yanmış ve 1711-1712 yılları arasında onarılmıştır. Caminin son onarımı ise, 1911 yılında, Sultan Reşad tarafından yaptırılmıştır. Rahibe Terasanın Doğduğu Ev, Rahibe Terasa’nın doğduğu söylenen evin bulunduğu yerde Makedonya caddesi üzerinde, bir heykel ve anıt ev görülüyor. Ev Katolik kilisesi tarafından vaftiz edilmiştir. Feodal Kulesi, şehrin yeni bölümündedir. Osmanlı döneminde, gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır. Kare şeklinde, büyük blok taşlardan ve tuğlalardan yapılmıştır. St. Panteleimon Kilisesi, kilise Gorno Nerezi bölgesindedir. 1164 yılında yapılan kilise, freskleriyle ünlüdür. Bu fresklerin yapımı 140 yıl sürmüştür. Roma Su Kemeri,  şehir merkezinin kuzeyinde, Vizbegova köyü yakınlarındadır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Osmanlı döneminde, şehirdeki hamamlara su sağladığı bilinmektedir. Günümüzde, 55 taş kemer, hala ayaktadır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat