Atina – Yunanistan Turu

Atina – Yunanistan Turu

Atina şahri Yunanistanın başkentidir. Şimdi bu şehir turumuza başlıyoruz. Kapnikarea Kilisesi, bu kilise, 11’nci yüzyılda yapılmış bir Bizans kilisesidir. 1830 yılında, kilisenin yıkılmasına karar verilmiş, ancak Yunanistan’ın ilk kralının babası Bavyera Prensi Ludwig’in kişisel çabalarıyla yıkılmaktan kurtarılmıştır. 1950 yılında kilise restorasyona tabi tutulmuş.  Keramikos Arkeoloji Bölgesi, burada, MÖ.478 yılında yapılmış, şehir surlarının bir kısmını görebilirsiniz. Bu surlar üzerinde, aynı zamanda, şehrin giriş kapısı da var. Ulusal Arkeoloji Müzesi, müzede, ülkenin birçok farklı bölgelerinden getirilmiş, Yunan eserlerinin bulunduğu zengin koleksiyonlar sergileniyor. Bu eserler antik Yunan dünyasının yaşam tarzını, günümüze taşımaktadır.  Yunan Akademisi, 1859 yılında yapılmıştır. Mimarı Theophil von Hassen. Akademi binasının hemen girişinde Platon ve Sokrates’in oturan figürleri görülüyor. Nümizmatik Müzesi, burası, Troyanın ünlü hırsızı, Hendrich Schlieman tarafından kullanılan bir ev. Antik çağlardan, modern çağlara kadar uzanan döneme ait, yaklaşık 700.000 parçalık bir sikke koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Meçhul Asker Anıtı, Meçhul asker anıtının önünde ponponlu çorapları ve fırfırlı etekleri olan Yunan askerlerinin nöbet tuttuğunu görebilirsiniz. Değişik bir tür kıyafet içindeki bu askerlere “Evzoneler” deniliyor. Hadrianus Takı, MÖ.132 yılında, Atinalılar tarafından, Roma imparatoru Hadrianus adına yapılmıştır. Zeus Olympias Tapınağı, tapınak yapısının uzunluğunun 250 metre ve genişliğinin 130 metre ve yüksekliği 17 metredir. Tapınağın yapımına, MÖ.6. yüzyılda başlanmış ve imparator Hadrianus döneminde tamamlanmıştır. Yani, bu tapınağın yapımı, yaklaşık 700 yıl sürmüş. Benaki Müzesi, MÖ.7000’li yıllara kadar uzanan bir eser koleksiyonu sergileniyor. Helenistik ve Roma dönemine ait anforalar, takılar, gündelik eşya koleksiyonları göz kamaştırıcı. Goulandris Müzesi, Kyklad adalarında bulunmuş eserler sergilenen bir müzedir. Bu eserler, MÖ.2000-3000 yılları arasından kalmadır. Çoğu mermer figürler kadınlara aittir. Savaş Müzesi, müze bahçesinde, II.Dünya Savaşı, tankları ve uçakları bulunuyor. Bina içindeki galerilerde ise, tarihi üniformalar,zırhlar ve silahlar sergileniyor. Müzenin üst katında ise, bazı savaşlara ait taktikler ve savaş planları sergileniyor. Ulusal Sanat Müzesi, müzede sergilenen kalıcı koleksiyonun büyük kısmı, 19 ve 20 nci yüzyıl Yunan ve Bizans eserlerine aittir. Panathenaiko Olimpik Stadyumu, stadyum ilk olarak MÖ.330 yılında, Panathenaia oyunları için yapılmıştır. Daha sonra ise, Herodes Atticus tarafından, MS.140 yılında yeniden inşa ettirilmiştir. 1896 yılına gelindiğinde ise, bu kez George Averoff tarafından, burada düzenlenen ilk modern olimpiyatların anısına, stadyum yıkılarak yeniden yapılmıştır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat