Atina 2 – Yunanistan Turu

Atina 2 – Yunanistan Turu

Atina şehrinin turuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Korinthos, Atinalılar ile savaşan Korinthoslular özellikle, MÖ.8 ve 5’nci yüzyıllar arasında, ihtişamlı bir kent haline gelmiştir. Bu görkem, Helenistik  dönemde de devam etmiştir. MÖ.197 yılında, Romalılar, Makedonyalıları yenince, şehir, bölgenin merkezi haline gelir. Apollan Tapınağı, MÖ.6’ncı yüzyılda yapılmış ve Dor düzeni bir tapınaktır. Antik şehrin en eski yapısı olarak önem kazanır. Akrokorinthos, bu yüksek yer, MÖ.7’nci yüzyıldan bu yana, çeşitli savunma  tesisleriyle güçlendirilmiştir. Özellikle, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde, çevresi, yüksek taş duvarlarla çevrilmiştir. Zirvede yani bu surların içinde ise Aphrodite tapınağı, erken dönem Hıristiyan bazilikası, Bizans su sarnıçları, Frenk isimli bir kule, Osmanlı cami ve çeşmeleri görülüyor. Korinthos Kanalı, MS 67 yılında Roma İmparatoru Neron bu bölgede kanal yapımına başlatmış 1825 yıl boyunca tamamlanamamıştır. 70 yıl sonra tamamlanarak hizmete açılmıştır. Argolis, MÖ 15 ve 11. Yüzyıllarda Mykenai imparatorluğu, bu topraklar üzerinde kurulmuş ve Yunanistan anakarası ile, Kuzey Ege adalarına kadar ulaşan bir hakimiyet alanına ulaşmıştır. Epidauros Tiyatrosu, bu yapı, MÖ.3.yüzyılda yapılmıştır. Seyirci kapasitesi, 12.000 kişi. Gayet güzel korunarak günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Daphne, burada daha önceki dönemlerde bir Apollon Tapınağı bulunan yerde, “Daphne Manastırı” vardır. Bu manastır, MS.5.yüzyılda yapılmıştır. 11’nci yüzyılda ise, yapıya, etkileyici mozaikler eklenmiş. 16’ncı yüzyılda ise, Ortodoks keşişler tarafından, Manastır yeniden inşa edilmiştir. Delphoi, burası Apollon’un Delphoi kehanet merkezi olarak  da biliniyor. MÖ.8 ve MS.4’ncü yüzyıllar arasında, etkinliğini sürdürdü. Özellikle, antik dönemde, Yunan dünyasının dini merkezi olarak öne çıktı. Athena Nike Tapınağı, bu tapınak  Muzaffer Athena adına ithaf edilmiştir. Daha önceki, Miken sur kalıntılarının üzerine kurulan tapınak, MÖ.410 yılında, Kallikrates (inşaatı MÖ.424 yılında başlamış ve yaklaşık 14 yıl sürmüştür) tarafından yapılmıştır. Artemis Braurohia Tapınağı, bu tapınak, MÖ.4’ncü yüzyılda yapılmıştır. Boşluk alanda, doğruca ilerlediğinizde, karşılıklı iki yapı var. Sağ bölümde Parthenon ve sol bölümde ise, Erekhtheion görülür. Parthenon, tanrıça Athena’ya ithaf edilmiştir. Kelime anlamı: “Bakirenin Tapanağı” dır. Atina şehrinin ve yakın çevredeki diğer şehir devletlerinin hazineleri burada muhafaza edilirmiş. Böylece aynı mekanda, ruhani ve dünyevi güçler, bir arada tutulurmuş. Erekhtheion, ismi Tapınak yakınlarında gömülen, Yunan kralından gelmektedir. Bu yapı MÖ.421-406 yılları arasında Perikles tarafından görevlendirilen, mimar Mnesicles tarafından yapılmıştır. Perikles tarafından, Akropolis bölgesinde tasarlanan ve yaptırılan, son yapıdır. Akropolis Tiyatrosu ve Müzesi, Akropolis bölgesinin güney yamacındaki tiyatro MS.161 yılında yaptırılmıştır. Seyirci kapasitesi, 1000 kişiliktir. Sonradan onarılan bu yapı: günümüzde, tiyatro festivallerinde kullanılmaktadır. Herodes Atticus Tiyatrosu, burası, antik dönem Atina şehrinin son büyük projelerindendir. Roma stilinde yapılmıştır. Seyirci kapasitesi, 5000 kişidir. MS.161 yılında, tamamlanmıştır. Yapının yaptıranı ise: Herodes Atticus isimli, zengin bir Romalıdır. Asclepion, burası, antik döneme ait bir şifa kaynağıdır. Dionysos Tiyatrosu, şarap ve eğlence tanrısı Dionysos adına yapılmıştır. Buradaki ilk yapı MÖ.5’nci yüzyılda yapılmış ve MÖ.325 yılında ise Roma imparatoru Neron döneminde geliştirilmiş, büyük bir açık hava tiyatrosudur. Eğimli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Seyirci kapasitesi: 17.000 kişidir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat