Vaftizci Yahya Kilisesi – Çavuşin

Vaftizci Yahya Kilisesi – Çavuşin

Vaftizci Yahya Kilisesi, bölgenin en eski ve en görkemli kiliselerden biridir.  964 – 965 yıllarında yapıldığı tahmin edilen kilisenin ön cephesi erozyon nedeniyle yıkılmış durumdadır. Kaya içine oyulmuş girişin arkasında Vaftizci Yahya’ya adanmış üçlü bir bazilika bulunur.

Çavuşin bölgesinde bulunan kilise, Hz. İsa’nın vaftizini yapan Yahya’nın öldürülmesine neden olan meşhur “Salome’nin dansı” anlatısının duvar resimlerinde tasvir edilmesiyle rağbet görüyor… Ayrıca Bizans Dönemi’nde Aziz Hieron’a ait kutsal emanetlerin bu kilisede saklanmasıyla da ilgi gören kiliselerdendir…

Ön cephesindeki kırmızı renkli freskleri ve demir merdivenleri ile dikkati çekmekte olan kilise, freskleri yönünden en ilginç kiliselerden biridir. Bunlardan başka kilise girişinde Mikail’in ve Cebrail’in freskleri de bulunmaktadır.

Matta’ya göre; İsa’yı vaftiz eden, inancı ve hikmetiyle pek çok insani etkileyen Yahya, kardeşinin karısıyla evlenen Kral Hirodes’e “kardeşinin karısını almak sana caiz değildir” der. Kral bu sözler üzerine çok sinirlenir, Yahya’ya duyduğu saygıdan ötürü onu öldürmez fakat zindana attırır ve karısını da Yahya’ya besleyeceği kinden korktuğu için Yahya’ya yaklaştırmaz.

Aradan yıllar geçer ve kral büyük bir şölen düzenler. Kızı Salome, bu şölende dans eder.  Kral kızının dansından o kadar çok etkilenir ki kendisinin yerine getireceği bir dilek dilemesini ister ama Salome, ne dileyeceğini bilemez ve annesine danışır. Annesi ondan Vaftizci Yahya’nın başını istemesini söyler. Kral bu büyük yemine uymak zorunda kalır ve Vaftizci Yahya’nın başı, tepside kızına sunulur.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat