Saklı Kilise – Göreme

Saklı Kilise – Göreme

Saklı Kilise, 1957 yılında bulunduğundan dolayı Saklı adı verilmiştir. El Nazar Kilisesi yakınlarındadır. Enlemesine dikdörtgen planlı, ana mekan iki sütun ve üç kemerle ikiye ayrılmıştır. Üç apsislidir. Düz tavan haçlarla ve geometrik süslemelerle dekore edilmiştir. Kiliseyi süsleyen resimler sıva üzerine değil, doğrudan ana kaya üzerine yapılmıştır. Kilisenin etrafında bulunan boyalı bez parçalarının yapılan analizler sonucunda kilisenin boyanmasında fırça yerine kullanıldığı anlaşılmıştır. Kilise, 11.yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.

Sahneleri: Deesis, Müjde, Doğum, İsa’nın mabede takdimi, Vaftizci Yahya’nın górevlen-dirilmesi, Vaftiz, Başkalaşım, İsa çarmıhta, Meryem’in ölümü ve aziz–tasvirleri.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat