Rahibeler Kilisesi – Göreme

Rahibeler Kilisesi – Göreme

Rahibeler Kilisesi, açık hava müzesi’nin girişinin solunda yer alan 6-7 katlı kaya kütlesi ‘Rahibeler Manastırı’ olarak bilinir. Bu manastırın 1. katındaki yemekhanesi, mutfağı, birkaç odası; 2. katındaki yıkık şapeli gezilebilirdurumdadır. 3. kattaki -bir tünelle ulaşılan- kilisesi çapraz kubbeli, dört sütunlu üç apsislidir. Ana apsisteki templona Göreme’deki diğer kiliselerde pek rastlanmaz. Kilise’de doğrudan kaya üzerine yapılan İsa freskinin yanında kırmızı bezemelergörülür. Manastırda katlar arası bağlantılar tünellerle sağlanmıştır. Tehlike anında tünelleri kapatmak üzere yeraltı şehirlerinde olduğu gibi’ Sürgü taşları kullanılmıştır.  Sağdaki Rahipler Manastırı’nda ise erozyon nedeniyle katlar arasındaki geçitler kapandığından sadece giriş katındaki birkaç oda görülebilir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat