Konstantin Eleni Kilisesi – Mustafapaşa

Konstantin Eleni Kilisesi – Mustafapaşa

Konstantin Eleni Kilisesi, 18.yüzyıla ait, Gülşehir”deki 19.yüzyıla ait Dimitrius adına yapılan kilise ve Derinkuyu”daki Ortodoks Kilisesi bunun en güzel örnekleridir. Kilisenin giriş kapısının üstündeki yazıtta 1729 yılında inşa edildiği, 1850 yılında da onarıldığı anlatılır. 1895 yılında fresklerle bezenen kiliseye bir çan kulesi eklenmiştir. Ancak resimleri zaman içinde yok olmuştur. Düzgün kesme taştan inşa edilmiş kilise bazilikal planlıdır.

Giriş kapısının üstündeki yazıda şunlar yazmaktadır;  Ben, en mukaddes kraliyet ailesinin kilisesiyim; Konstantin ve Helena’nın I.Sultan Ahmet zamanında inşa edildim. I.Abdülmecid zamanında tezyin edildim ve meşhur Paisios Piskopos olduğunda Sinasos halkının gayretleri ve harcamalarıyla 1792 yılında tamamlandım.1850 de onarıldım.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat