Kızıl Kilise – Güzelyurt

Kızıl Kilise – Güzelyurt

Kızıl Kilise, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi sınırların kalan bir kilisedir. Kızıl Kilise, kırmızı kesme taştan yapıldığı için bu ismi almış bir kilisedir.  Kilise V.- VI. yüzyıla tarihlenmektedir.  Dünya Anıtlar Fonu’nun 2008 yılı için oluşturduğu ’
Dünyada En Fazla Tehlike Altında Bulunan 100 Tarihi Eser”  listesinde Kızıl Kilise’de yer almaktadır. Restorasyon çalışmalarına 2010’un ortalarında başlayacağı ifade edilmektedir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat