Elmalı Kilise – Göreme

Elmalı Kilise – Göreme

Elmalı Kilise, dokuz kubbeli, dört sütunlu, kapalı Yunan haçı planlı, üç apsislidir. Kilisenin vadi yönünde yapılan destek duvar sayesinde giriş esas yerine güneye alınmıştır.

Elmalı Kilise’nin ilk süslemeleri Aziz Basil ve Azize Barbara şapeli’nde olduğu gibi doğrudan duvara kırmızı boya ile yapılan haç ve geometrik motiflerdir. Kilise II. yüzyılın ortasına tarihlenmektedir.

Sahneleri: Deesis, Doğum, Üç müneccimin tapınması, Vaftiz, Lazarus’un diriltilmesi, Başkalaşım, Kudüs’e giriş, Son akşam yemeği, lhanet, İsa Golgota yolunda, İsa çarmıhta, İsa’nın gömülmesi, İsa’nın cehenneme inişi, Kadınlar boş mezar başında, İsa’nın göğe yükselmesi ve aziz tasvirleri. Ayrıca Tevrat kaynaklı İbrahim Peygamber’in misafirperverliği ve Üç Yahudi gencin fırında yakılması sahnesi resmedilmiştir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat