Durmuş Kadir Kilisesi – Göreme

Durmuş Kadir Kilisesi – Göreme

Durmuş Kadir Kilisesi, bazilika tipindeki diğer kiliselerden farkı, kilisenin ortasındaki papaz tahtı, iri dörtgen sütunları, vaftiz yeri, ilk bölümde duvarlara oyulmuş irili ufaklı mezarlardır. Kaya kabartma süslemelerinin en güzel örneklerine sahip olan bu kilise 6. ve 7. yüzyıllara tarihlenmektedir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat