Çarıklı Kilise – Göreme

Çarıklı Kilise – Göreme

Çarıklı Kilise, iki sütunlu, (diğer sütunlar duvar köşelerinde paye şeklindedir.) çapraz tonozlu, üç apsisli ve dört kubbelidi İsa’nın hayatıyla ilgili konular, İbrahim Peygamber’in misafirperverliğini gösteren Tevrat sahnesi, aziz ve bani tasvirleri iyi muhafaza edilmiştir. Elmalı ve Karanlık Kilise’ye benzemekle beraber, İsa’nın çarmıha gidişi ve çarmıhtan alınışı sahneleri kilisenin farklı özelliğidir. Figürler genelde büyük ve uzundur.

İsa’nın göğe yükselişi sahnesinin altında bulunan ayak izlerinden dolayı kiliseye ‘Çarıklı Kilise’ adı verildiği sanılmaktadır. Kilise duvarlarındaki figürlerin ayaklarında çok güzel çarık betimlemeleri vardır Kilisenin Çarıklı adının bu betimlemelerden geldiğini söyleyenler de vardır. Kilise 11.yüzyıl sonuna tarihlenmektedir.

Ana kubbenin ortasında Pantokrator İsa, madalyonlarda melek büstleri bulunmaktadır. Ayrıca ana apsiste Deesis, kuzey apsiste Meryem ve çocuk İsa, güney apsiste ise Melek Michael tasviri yer alır.

Sahneleri: Doğum, Üç müneccimin tapınması, Vaftiz, Lazarus’un diriltilmesi, Başkalaşım, Kudüs’e giriş, İhanet, Kadınlar boş mezar başında, İsa’nın göğe çıkışı ve aziz tasvirleri.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat