Canbazlı Kilise – Ortahisar

Canbazlı Kilise – Ortahisar

Cambazlı Kilise, bulunduğu mahallenin adı olan bu kilise Ali Reis Mahallesi dere yatağı üzerindeki yamaçta bir kaya gurubunu batı ucundaki koni içine oyulmustur. Kubbeli haç şemalı, giriş cephesi dere yatağına bakan yapının bir manastır yerleşiminin parçasi olmasi muhtemeldir. Hemen yanında fonksiyonu tamamlayan yapı veya yapılara ait kalıntılar mevcuttur. Canbazlı Kilisesi ilk defa Nicole Theirry tarafından etraflı olarak incelenerek Kapadokya ile ilgili yayınlara katılmıştır.
Kilisenin esas mekanı altta taş üzerine kırmızı nakışlar, üstte ise sıva üzerine boyalı resimler olmak üzere iki çesit süsleme ile kaplıdır. Boyalı resimler, halen yassı kubbelerinde ve cephelerinde, merkezi kubbenin içinde ve giriş holine geçişteki kemer içinde yer yer dökülmüş olarak kalmıştır.

Ortahisar’da  yer alan yapı, orijinal durumunu günümüze değin taşıyabilmiş eşsiz kiliselerden yalnızca biridir. Kuzey cephesi tamamen kapalı olan yapının, 5. yüzyıla ait olduğu kabul görmektedir.

Kilisenin alt bölümünde taş üzerine kırmızı betimlemeler üst kısımda ise sıva üzerine boyalı resimler olmak üzere iki çeşit süsleme mevcuttur. Kilisenin freskleri tahrip olmasına karşın sahnelerinin bugün rahatlıkla incelenebilir durumda olduğunu görüyoruz.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat