Barbara Kilisesi – Göreme

Barbara Kilisesi – Göreme

Elmalı kilise ile aynı kaya bloğuna oyulmuştur. İki Çarıklı kilise mimarisinin  aynısı sayılır .Kırmızı  boya ile doğrudan kaya üzerine çizilmiş henüz ne oldukları neyi temsil ettikleri belli olmayan bir geometrik ve manaları bu güne kadar çözülemeyen çizimler mevcuttur.

Burada, George ve Theodore atlı askerler Azize Barbara, Meryem ve çocuk İsa  vardır. İsmi silinmiş bir Azize vardır belki  annedir. Girişteki soldaki çukur sonradan köylüler tarafından yapılmış üzüm sıkma (şıra hane maksatlı) bir çukurdur.

Kiliselerin giriş kısmında bazı mezarlar vardır. Bu kilisenin tarihi  onbirinci asırdır, burada iki Papazın isimleri mevcut ( Phalibon  ve Marohineon).

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat