Azize Catherina Şapeli – Göreme

Azize Catherina Şapeli – Göreme

Azize Catherina Şapeli, Karanlık Kilise ile Çarıklı Kilise arasında yer alanır, hem narteksi, hem de naosu serbest haç planlı, merkezi kubbeli, haç kolları beşik tonozlu ve apsisi templonludur. Narteks zemininde dokuz mezar, duvarlarında ise iki nişli mezar (arkosolium) yer alır.

Şapelin sadece naosunda (orta bölüm) figürlü dekorasyonlar vardır. Pandantifler kabartma geometrik süslemelerle bezenmiştir. Anna adındaki bani tarafından yaptırılan Azize Catherina şapeli, 11. yüzyıla tarihlenmektedir.

Sahneleri: Templonlu apsiste Deesis, altında madalyonlar içinde Kilise Babaları, (Gregorios Basil, Yohannes Chrysostomos) kuzey haç kolunun güney duvarında at üzerinde Aziz Georgios, karşısında Aziz Theodoros, Azize Catherina ve diğer aziz tasvirleri.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat