Aziz Georgios Kilisesi – Ürgüp

Aziz Georgios Kilisesi – Ürgüp

Aziz Georgios Kilisesi, Gez’deki Aziz Prokopios Kilisesi gibi güney cephesi taştan, arka bölümü kayadan oyma idi. 12×8 metre boyutunda olup;  iki adet özenle oyulmuş kaya apsisi vardır. 22 Şubat 1842’de yapılması için ferman verildi. Tahta duyuru aracıyla Az. Vasilyos Kilisesi’nde çan çalınarak halka haber verildi. Arkeolog Kemal T. Türkmen buraya ‘Panaiya Kilisesi’ demişse de yanlış olduğunu sanıyoruz. Türkler buraya ‘Hıdırellez Kilisesi’ derlerdi ki bu da Georgios’la, Hıdırellez kültünün birleştiğini gösteren delilleri doğrular… Gençlerin aralarında yiyip içip eğlendiği hatta yakın zamanlara kadar Hıdırellez’de genç kız ve erkeklerin birbirlerini beğenmelerine müsaade edildiği bir gün idi. Bu adet 1890’da buradan kaldırılarak Büyük Kaya’da (Çimenli) yapılması kararlaştırılmıştır. ‘Koruyucu Festival’ adı verilen bu eğlencenin Hızır İlyas (Hıdırellez- Georgios) Kültü ile ve büyük bir olasılıkla yine burada Hıristiyanlık öncesinden beri geldiğini sanıyoruz. “Kutsal Göğce Suyu”nun burada olması da bu tezi doğrular niteliktedir.
Aziz Georgios’a ait olan üzeri yazılı bakır kaplar ise Rum Hamamı yapılırken eritilerek hamam kazanının yapılmasında kullanılması çok büyük bir talihsizliktir.
Burasının resimlemesinin yarım kaldığı söylence olarak gelmektedir. Bununla birlikte yine de birçok resim ayırt edilebilmektedir; apsis üzerinde İsa tasviri, Petrus, Yohannes, Markos, Andreas, Simon, Thomas ile peygamberlerden Musa, Yeramya, Haggay yer alır. Batı köşede  savaşı hatırlatan bir sahne de yer alır. Bir resimdeki 1876 tarihi, Osmanlı-Rus savaşı olma olasılığını güçlendirmektedir. 1924 Büyük Mübadelesinde kilise babalarının kafatasları da Göğce Suyunun yanına gömülmüştür. Nevşehir yönünden Ürgüp’e girenlerin ilk dikkatini çeken duvar resimleri bu kiliseye aittir ve Hz. İbrahim’in Kurban Sahnesi, kurban edilen kültürleri anımsatmak içindir sanki…

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat