Aziz Basil Kilisesi – Mustafapaşa

Aziz Basil Kilisesi – Mustafapaşa

Aziz Basil Kilisesi, Gomeda Vadisi’nin batı yakasında yer alır. Kilisenin batı nefinin duvarlarında, üzeri kırmızı aşı boyası ile süslü, yarı kabartma sütunlar ve oyuklar bulunur. Bu yönüyle dikkat çeken kiliselerimizdendir.

Tavandaki büyük boyutta, etrafı geometrik ve bitkisel motiflerle boyalı haç resmi; kornişte yer alan yazıta göre Aziz Konstantin’ i simgelemekte… Ana yarım daire önünde, önemli iki aziz olan Aziz Basil ve Nazianus’lu Aziz Gregory resmedilmiştir.

Doğu nefinde ise, ağırlıklı olarak geometrik desenler ve bitki motiflerine yer verilmiştir. Bu nefin, Gomeda Vadisi’ne bakan tarafında kapısı yıkılmış durumda olan ve bu kiliseye bağış yapan bir kişiye ait olduğu tahmin edilen bir de mezar bulunmaktadır.

Doğu nefin ana yarım dairesine palmiye yaprakları motifiyle bordür geçilmiş ve üzerlerinde dönemin Patriklerinin adlarının yazılı olduğu üç adet malta haçı ile de süslenmiştir. Ayrıca bu haçların üzerlerindeki isimler haricinde; ortadaki haçın Hz. İbrahim’i, diğerlerinin ise Hz. İshak’ı ve Hz Yakup’u sembolize ettiği bilinmektedir.

Nef: Ana yarım daireye dik olarak ya da paralel olarak yer alan ve birbirlerinden sütun ya da paye dizileriyle ayrılan uzunlamasına mekân olarak bilinir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat