Anonim Kilisesi – Ortahisar

Anonim Kilisesi – Ortahisar

Anonim Kilisesi, köprü Mahallesi Ali Torun’un evinde bir kilise vardir. Bu kilise Mehmet Gül’ün evine bitişiktir. Halen ambar olarak kullanllan kilise, yer yer sağlam, yer yer yıkık durumda dır. Kısmen de değişikliğe uğramıştır. Apsit duvarın önüne duvar yüksekliğinin yarısına kadar yeni bir duvar örülerek yeni bir giriş açılmıstır. Dolayisiyla yapiya yan apsitlerinin birinin bulunması gereken kuzeydoğu köşeden girilmekte ve apsit duvarın ilk şeklini belirlemek miimkün olmaktadir. Kilise, esas holünün, giriş holünün kuzey duvarından geçilen bir ek şapel (Parakklesia) ile büyük bir yapıdır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat