Azizler

Azizler

Kapadokya bölgesi kiliselerinin fresko programlarında en ağırlıklı  tema. İsa’ nın yaşamından sahnelerde ise ikincisi Aziz ve Azizelerdir. Bölgede  bir çok kilise bunlara ithafen  yapılmışlardır, bu Azizler  arasında kutsal kitapta adı geçen  Peygamberler  İsa’ nın atalarıdır eski  lahit Peygamberleri havariler Hristiyanların din şehitleri  Azizlik  mertebesine erişmiş  kilise babaları, rahipler, papazlar ve benzer kutsal kişiler bulunmaktadır.

Kiliselerin resim programlarında  Azizlerin  önemine göre kilise duvarlarına resmedilmişlerdir. Peygamber ve havariler  genellikle  kilisede yüksek  yerlerde resmedilmişlerdir. Kilise babaları  genellikle  apsislerin  içine resmedilmişlerdir. Diğer  önemli kişilerde  madalyonların içinde veya boy resimleri olarak  gösterilmişlerdir, hepsini  başında Azizlik  mertebesini  gösteren  yuvarlak  hareler vardır. Bunların  isimleri genellikle  başları  hizasında yazılıdır. Azizleri  giyimlerinden de  tanımak mümkündür, kutsal kitapta  yer alan kişiler  ve eski  ahit  Peygamberleri   genellikle klasik giysiler içinde ve çıplak  ayakla  gösterilmişlerdir. Yalnızca  Davud, Süleyman, Ezekiel ve Daniel Peygamberler hep kral giysileri içinde  gösterilmişlerdir. Bizanslılar için Azizlerin resimleri  mekanı bezemenin yada o Azizin öyküsünü anlatmanın onu cemaate tanıtmanın  ötesindedir. Azizin resmi o kutsal kişinin  o mekandaki   gerçek  varlığıdır. Bu  anlayışla  Ortodokslar  kutsal kişilerin  resimlerine o kutsal kişiye  gösterdikleri saygıyı gösterirler. Bazı  Azizlerin  bölge  için özel bir önem taşıdıklarını ve birçok Kapadokya kiliselerinde gösterilmişlerdir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat