Paris 2 – Fransa Turu

Paris 2 – Fransa Turu

Paris gezimizin 2. Etabına başlıyoruz. Notre-Dame De Paris, bu katedral ünlü yazar Victor Hugo tarafında 1831 yılında “Notre-dame Kamburu” romanı yazıldıktan sonra katedral ünlenmiştir. Napolya tacını bu katedralde giymiştir. Bu katedral gotik mimarinin özelliklerini taşır. Yapının uzunluğu 128 metre ve yüksekliği ise 68 metredir. Bitirildiğinde, yani 13.yüzyılda, bu ölçüleri ile, muhteşem ve etkileyici bir yapı olarak öne çıkıyordu. Özellikle çok sayıdaki gül penceresi ve çapı 13 metreye kadar ulaşan masif pencereler muhteşem. 6000 kişiyi barındırabilecek niteliktedir. Hotel De Ville (Paris Belediye Binası), 1357 yılından bu yana, burası Paris Belediye Binası olarak kullanılıyor. Ancak, yapı 1870’lerde yeniden oluşturulmuştur. Bina 108 heykelle süslenmiş. Bu heykellerden 30 tanesi ünlü Parislileri, diğerleri ise, Fransız şehirlerini temsil ediyor. Sainte-Chapelle, adını, kendini dizayn eden mimardan almıştır. 1242 yılında inşa edilmeye başlanan yapı, 1247 yılında, yani 5 yıllık bir süre sonunda kral 9. Luise döneminde bitirilir. Yapılış amacı ise Hz. İsa’nın “dikenli tacı” ile “gerçek taç” tan parçalar olduğu düşünülen objeleri korumak için yaptırılmıştır. Point Zero, Fransa’daki bütün yol mesafelerinin ölçüldüğü nokta da burada bulunuyor. Sıfır noktası uygulaması kökeni, Roma dönemine kadar uzanan, eski bir adettir. Paris ada üzerinde bulunuyor. Memorial De La Shoah, 2.Dünya Savaşındaki, Yahudiler ile ilgili bir anıt. 2005 yılında açılmıştır. Buradaki duvar üzerinde; 76000 Yahudinin isimleri yazılı. Bunların 11 000 tanesi çocuk. Bu isimleri yazılı Yahudiler, Avrupa’da soykırıma uğrayan insanlar. Saint-Jacques Tower, 1509 yılında, dönemin kralı tarafından yapımına başlatılır ve 1523 yılında, Kral Francis I. Döneminde bitirilir. 1998 yılında, UNESCO tarafından, Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Conciergerie, önceleri bir saray ve sonra askerlerin konakladıkları bir yer iken 16.yüzyıldan sonra hapishaneye dönüşmüş. Yani devrim sırasındaki en önemli hapishanelerden biri. 1391-1914 yılları arasında, hapishane olarak kullanılmış. Plais De Justice, yapı 16.yüzyılda yapılmış eski bir saray. Rıhtım boyunca uzanan gotik kuleleriyle, ilginç bir görünüm sunuyor. 1793 yılında, Fransa Devrim Mahkemeleri burada yargılamalara başlamış. Le Museum Managerie Du Jardin Des Planrs (Doğa Tarihi Ulusal Müzesi), 1794 yılında eski Paris şehrinin merkezinde kurulmuştur. Paris şehrinin en eski hayvanat bahçesidir. Bu 5.5 hektarlık alanda, bir çok farklı türden hayvan bulunuyor. Maymun evi, büyük kediler, nesli tehlike altında olan hayvanları görebilirsiniz. Musee National Du Moten Age-Musee De Cluny, bu müze bir ortaçağ müzesidir. Eski Roma kalıntıları üzerine inşa edilmiş, bir manastır üzerinde kurulmuş. Paris şehrinin en iyi korunmuş Roma harabeleri. Birinci, ikinci ve üçüncü yüzyıl yapımı, Roma hamamı ve konutu var. Pantheon, İlk yapıldığında, kilise olarak kullanılmış. Paris’in koruyucu azizesi Genevieve’e ithaf edilmiştir. Temeli kral 15. Louise zamanında, 1758 yılında atılmıştır. 1789 yılına kadar bitirilememiştir. Çünkü devrim sonrasında, Fransa’da kilise inşaatlarını finanse edecek ne kral kalmıştır ne de kardinal. La Sorbonne Univercity, Fransa’nın en ünlü üniversitesidir. 1257 yılında Robert Sorbon tarafından kurulmuştur. 1968 yılında, Fransada gençlik hareketlerinin merkezi olarak hatırlanır. Öğrencileri arasında, Calvin, Dante, Thomas Aquinas bulunmaktadır. Sante-Genevieve, burası bir kütüphanedir. Paris şehrinin genel kütüphanelerinden biridir. Bu kütüphanede, bugün toplam 1 milyondan fazla kitap ve 1200 den fazla eski eser ve resimlerle süslü 4000 civarında el yazması ve önemli sayıda müzik eseri bulunduğu söyleniyor. Eglise Saint-Severin, burası bir Roma kilisesidir. Kilisenin çanları 1412 yılında, Paris şehrinde dökülmüş. Kilisenin içindeki vitray pencereleri çok güzel. Saint-Martin her zaman at sırtında temsil edilmiştir. Onun, gezginlerin koruyucusu olduğuna inanılır. La Grande Mosque, “Ulu cami” Avrupa’nın üçüncü ve Fransa’nın en büyük camisi. Minaresinin yüksekliği 33 metredir. 1926 yılında açılmıştır. Araplar, Cezayirliler tarafından işletilmektedir. Tarihi kayıtlar incelendiğinde, her ne kadar Araplar tarafından işletiliyor olsa da, bu caminin arsası, yapılış döneminde, Osmanlı padişahı II.Abdulhamit tarafından satın alınmıştır. 1890 yılında, Paris’te yaşayan Osmanlı sayısı, 8500 civarındadır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat