Nil Batı kıyıları – Karnak – Luksor – Mısır Turu

Nil Batı kıyıları – Karnak – Luksor – Mısır Turu

Nil Batı Kıyıları – Karnak – Luksor – Mısır Kapadokyatravel

Mısır gezimiz Nilin batı Kıyıları ile devam ediyor. Memnon Anıtları, Kral III. Amenhotep’in; cenaze tapınağının girişindeler. Ancak tapınaktan geriye fazla bir şey kalmadığı için, anıtlar öne çıkmış. Kraliçeler vadisi, I. Ramses zamanında inşasına başlanmış. Daha sonra tamamlanmasına rağmen, bazı kraliçeler,hala eşleriyle birlikte gömülmüş. Burada 80’e yakın mezar bulunuyor. Kraliçe Hatshepsut Tapınağı, MÖ.1500 yıllarında yaşamış. Kocası ölünce, firavun olmuş. Yapılan tapınakta, kendisini sakallı olarak göstermişler. Krallar Vadisi (Vadi El Muluk), Hatshepsut Tapınağının arkasındaki tepenin içindedir ve görülmez. Atalarından farklı olarak, Yeni Krallık’ın firavunları anıtsal piramitler yerine, daha güvenli mezarları tercih etmişlerdir. Tutankhamon Mezarı, içinde muhteşem eserlerin bulunduğu ve daha önce mezar hırsızları tarafından soyulmamış nadir mezarlardan biri. Karnak Tapınağı, MÖ.2134 yılında, 11’nci sülale döneminde, ulusal mabet haline gelir. Tapınak yapıları takip eden yüzyıllar içinde, her firavunun kendi tapınağını ve anıtlarını ilave etmeleri sonucu; daha da büyür. Her firavun, kendinden bir şeyler katmak istemiş ve böylece, Karnak’ın yapımı 2000 yıldan fazla sürmüştür. Kutsal Göl, Tapınak boyunca ilerlediğimizde, Kutsal Göl ile karşılaşıyoruz. Tapınağın güneyindeki “Kutsal Göl”; törenlerde kullanılırmış. Rahipler, ayin yapmadan önce, bu kutsal gölde yıkanıyorlarmış. Luksor Tapınağı, 18’nci sülaleden Kral III. Amenhotep’in (MÖ.1350) büyük bölümünü ve 19’ncu sülaleden II. Ramses’in süslemelerini yaptırdığı “Luksor Tapınağı”; Nil kıyısındaki kentin tam merkezinde. Ibnül_Haccac Camisi, Ana avludan Kraliçe Hapşepsut’un yaptırdığı bir dizi sütunun ve II. Ramses’in dev heykellerinin bulunduğu sütunlu galeriye geçiyoruz. Galerinin üzerinde 12’nci yüzyılda yaşamış, bir dini liderin türbesini koruyan “İbnül-Haccac Camisi” buradadır. Koç Başlı Sfenks Yolu, Tapınak girişinden, Nil Nehrine kadar uzanan bir yerde bulunuyor. Bu yol tanrıların heykellerinin, batı yakasına veya Luksor Tapınağına götürülmek üzere nehre taşınması gibi büyük törenlerde kullanılmış. “Koç” Tanrı “Amon”un kutsal hayvanı olarak kabul ediliyor. Kurniş (Şare En-Nil), Luksor Tapınağı ile Nil Nehri arasında kente doğru uzanan, ağaçlık bir caddenin ismi. Mumyalama Müzesi, Burası Nil nehrinin aynı yakasında ve Kurniş üzerindedir. Mumyalama sürecinin her aşaması, güzel bir şekilde sergileniyor. Mumyalama işleminin incelik ve sırlarına şahit olma imkanı buluyorsunuz. Luksor Arkeoloji Müzesi, Kuzeye doğru bulunuyor. Modern ve havadar bir binası var. Bu müzede özellikle III. Tutmosis’in göz alıcı, bazalt heykelini göreceksiniz.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat