Köstence – Romanya Turu

Köstence – Romanya Turu

Köstence, Romanya’nın karadeniz kıyısındaki en büyük liman şehridir. Şimdi bu güzide liman şehri gezimize başlıyoruz. Piata Ovidiu (Ovidiu Meydanı), meydanın ortasında bir heykel bulunmaktadır ve meydan adını bu heykelden almaktadır. Heykel, 1887 yılında heykeltıraş Ettore Ferrari tarafından yapılmış, Romalı şair Ovidius Publius Naso’ya aittir. Ovidius, MS.8’nci yüzyılda, Roma imparatoru Augustus tarafından, bu şehre sürgün edilmiştir. Edificul Roma Mozaik (Roma Mozaikleri), ulusal Tarih ve Arkeoloji Müzesinin yanındadır. Günümüzde, burada görülen mozaik tabanın boyutu 9150 metre karedir. Ancak, bunlar orijinal yapı kalıntılarının, yine de ancak üçte birlik bölümüdür. Farul Genovez (Ceneviz Deniz Feneri), fenerin yüksekliği 26 metredir. Fener; “Karadeniz Company” tarafından, 1860 yılında, 13’ncü yüzyılda burada gelişen deniz ticaret topluluğunu kuran Cenevizli tüccarları onurlandırmak için yaptırılmıştır. Casa Cu Lei (Lions Ile The House), yapı 19’ncu yüzyılda yapılmış, ön cephesinin Ceneviz mimari üslubu önem kazanmaktadır. Binada aslan heykelleriyle süslenmiş, dört sütun bulunmaktadır. Moscheea Mare Mahmud II (Büyük Mahmudiye Camisi), Cami, Romanya kralı Carol I tarafından, 1910 yılında yaptırılmıştır. Caminin müftüsü Dobruca bölgesinin kıyıları boyunca yaşayan yaklaşık 55 bin müslümanın manevi lideridir. Hunchiar Camii (Geamia Hunchiar), Romanyanın ilk betonarme binası olarak bilinir. 1828 yılında tahrip edilmiş bir Osmanlı köprüsünden alınan kumtaşları ile, 1868 yılında, Sultan Abdülaziz’in emriyle inşa edilmiştir. Muzeul De Arta (Sanat Müzesi), 1961 yılında kurulan müzede resim, heykel, seramik, çini, döşeme ve mobilyalar sergilenmektedir ve toplamda 7300 eser bulunduğu söyleniyor. Burada çeşitli sanatçıların gözüyle Karadeniz ve Köstence görüntülerini görmek mümkündür.  Muzeul De Arta Populara (Halk Sanatları Müzesi), bu müzede, Romanyanın her etnik bölgesinden getirilmiş, yaklaşık 16 bin civarında objenin sergilendiği söyleniyor. Bunlar arasında kostümler, takılar, geleneksel köylü ev ve ev eşyaları, ülkenin çeşitli yerlerindeki yaşam geleneklerine uygun şekilde sergilenmektedir. Muzeul De Istorie Nationala Si Archeologie (Ulusal Tarih ve Arkeoloji Müzesi), müzede Yunan, Roma ve Daco-Romen uygarlıklarına ait eserler, buluntular sergilenmektedir. Yunan ve Roma dönemi buluntuları ana kattadır. Burada bulunan en önemli eser MÖ.3’ncü yüzyıldan kalma Glykon Fantastik Yılan heykelidir. Mangalia, burası, daha çok bir tedavi yani kaplıca merkezi olarak bilinir ve tanınır ve 2400 yıl öncesine ait antik kaya mezarları, tanrı ve diğer heykeller bulunmuştur, yani uzun bir geçmişi olan tedavi merkezidir. Özellikle, sindirim sistemi, böbrekler, cilt ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenmektedir. Tulcea ve Tuna Deltası, delta, UNESCO tarafından, Biyosfer rezervasyonu olarak, koruma altına alınmıştır. 2200 km. karelik yaban hayatı rezerv alanında: kamış adalar, bataklıklar, meşe ormanları ve ağaçlıklar, göller görülür. Deltanın sularında 160 tür tatlı ve tuzlu su balığı yaşamaktadır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat