İskenderiye – Memfis – Sakkara – Mısır Turu

İskenderiye – Memfis – Sakkara – Mısır Turu

Skenderiye – Memfis – Sakkara – Mısır Kapadokyatravel

Mısır gezimiz İskenderiye ile devam ediyor. Natrun Vadisi, Kahire’nin 90 km. kuzeybatısındadır. El-Buheyra vilayetinde bulunmaktadır. Natron tuzunun kaynağı olması nedeniyle, Antik Mısır’da önemli bir yeri var. Bölgede: natron tuzu içeren, 8 adet alkali göl bulunmaktadır. İskenderiye, Mısır’ın ikinci büyük kentidir. İlk bakışta çöl atmosferinden uzak bir kıyı kenti gibi görünüyor. Bu bir yanılgı. Çok yüksek ve bitişik nizam binalarla dolu. Kum fırtınaları yüzünden, binaların rengi kahverengi ve sarıya dönmüş. Başka renge boyansalar da, bir süre sonra sararıyormuş. Pharos Deniz Feneri, Günümüze herhangi bir kalıntısı kalmamış. Yalnızca: hakkında söylenenler ve resim tasvirleri. Evet, bu fener MS.279 yılında: İskenderiye Limanı karşısındaki Pharos adası üzerine yapılmıştır. Kayıtbay Kalesi, Kayıtbay; Memlüklu Sultanı olan Barsbay tarafından köle olarak satın alınmış ve yine Memlük Sultanı olan Çakmak tarafından azad edilmiştir. Bundan sonra, Memlük ileri gelenleri arasında ilerlemiş ve sonradan imar eserlerini inşa ettirmek için kullanacağı büyük serveti edinmiştir. Res El-Tin Sarayı, 1834 yılında, Mehmet Ali Paşa için inşa edilmiş. Mısır’in son kralı Faruk; 1952 yılında, İtalya’ya sürgüne gitmek için, buradan yola çıkmış. Bu yüzden, Kral Faruk’un yazlık sarayı olarak da isimlendirilmiştir. Abdul Abbas Camisi, 1943 yılında yenilenmiş. Camide şeyhlerin ve diğer din adamlarının türbeleri bulunuyor. Caminin Mağribi taş işçiliği, kubbeleri ve minareleri göz alıcı. Yunan-Roma Müzesi, İskenderiye’nin tam merkezinde. Eski Mısır, klasik dönem ve Hıristiyan kültüründen parçalardan oluşan, dev koleksiyonda, 40 bin kadar parça sergileniyor. Iskenderiye Kütüphanesi, İskenderiye Kütüphanesi hakkında en genel bilgi kütüphanenin yakılıp yıkıldığı. 1000 yıllık tarih yok edilmiş. Belki de, kütüphane günümüze ulaşsa idi, bugün insanlığın içine girmiş olduğu inişli çıkışlı dönemler yaşanmayacaktı. Pompeius Sütunu, Granit taştan, 27 metre yüksekliğindeki sütun, sanki bir şeylersöylemek istercesine dimdik ayakta, yıllara meydan okuyarak durmuş. Üzerinde, de bir alıntı var. İmparator Diocletianus için “ İmparatorların en adili, İskenderiyenin ilahı koruyucusu, yenilmez Diocletianus” Mısır Valisi Postumus yazılıdır. Memfis, eski krallık dönemine ait yapıları ile ünlüdür. II. Ramses heykeli ve MÖ.1400 yılından kalma; kaymaktaşı sfenks sayılabilir. Basamaklı Piramit, 3’ncü hanedanla birlikte, mimari anlayışta değişim başlar. Mütevazi binalar yerine, anıtsal taş mimariye geçilir. Tuğla, ahşap ve hasırdan ibaret olan kraliyet ikametgahı ; Sakkara’daki basamaklı piramitin çevresini saran, kralın ölünce kullanacağı görkemli bir taş yapıya dönüşür. Apis Boğalarının Mezarları, Tıpkı büyüklerin mezarlarında olduğu gibi, bunun giriş yerinin üstünde de bir tapınak vardır. Büyük Ramses döneminden başlayarak, bütün Apis Boğalarının bir arada uyudukları mahzenlere iniyor. 100 metre uzunluğunda bir galeriye, mezar odaları açılıyor. Mastabalar, 3’ncü hanedanın saray atölyelerinde özel kişilerin de çok sayıda heykeli yapılmıştır. Bunlardan biri beğenilirliğini son döneme kadar koruyan “yazıcı heykeli” dir. Ne de olsa, bir memur, her şeyden önce kralın “yazıcısı” dır ve bu işlevini, yaşam enerjisinin öldükten sonra da devam etmesini sağlayan mezar heykelinde de görülmesini ister.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat