Hindistan Uttar Pradesh Eyaleti – Agra

Hindistan Uttar Pradesh Eyaleti – Agra

Hindistan Turu

Hindistana gidip hindistanı gördüm demek için bu eyaleti görmek şarttır. Şehir gezimize başlıyoruz.  Taç Mahal, Mahal saray demektir. Taç Mahal kelimesi “sarayın kıymetlisi” anlamına gelmektedir. Yapı Hindistan ülkesindeki Müslüman sanatının mücevheri ve dünyanın evrensel hayranlık uyandıran mirasıdır. Hatta, dünyanın yedi harikasından birisi olarak kabul edilmektedir. Yapı 1983 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine dahil edilerek, koruma altına alınmıştır. Agra Kalesi,  Lal Quila ve Red Fort olarak da bilinen Agra kalesi 1565 yılında, Ekber tarafından yaptırılmıştır. Kalenin üç tarafında savunma hendekleri ve bir tarafında da nehir bulunmaktadır. Kale içindeki saraylar ise, daha sonraki dönemlerde, Ekber’in ardılları tarafından eklenmiştir. Özellikle, Şah Cihan döneminde, kırmızı kumtaşı kale, bir saray haline dönüştürülmüştür. Sikandra-İmparator Mezarı, şehir merkezinin 8 km. kuzeyinde bulunan Sikandra bölgesindedir. Burası, Babür İmparatoru Ekber Büyük’ün mezarıdır. Delhi-Agra karayolu üzerindedir.Mozoleyi çevreleyen bahçeler: evcil maymunlar ve siyah ceylanlarla doludur. Mezarın üzerinde, Allah’ın 99 adı yazılıdır. Bu durumu ile, Akbar’ın kişiliğini yansıtmaktadır. Fatehpur Sikri, Agra şehir merkezinin 43 km. güneybatısındaki bir ilçedir. Burası, bir iç kalede kurulmuş şehir yapısıdır. Ekber döneminin imparatorluk başkentidir. 3 km.lik kayalık bir sırt üzerinde kurulmuştur. Yerleşimin üç kenarında, toplam 11 km. lik duvarlar ve iç kalenin diğer kenarında ise 8 km. uzunluğunda bir yapay göl bulunmaktadır. I’timad-Ud-Daulah, İmparatoriçe Nur Cihan tarafından, babası Mirza Ghiyas Bey için inşa ettirilmiş bir türbedir. Taç Mahal’ın 4 km. kuzeyinde, Yamuna nehrinin sol kıyısındadır. Türbe, büyük bir bahçe içinde, su yolları ve yürüyüş yolları ile çarprazlama olarak dizayn edilmiştir. Yaklaşık 23 m. karelik bir alanı kaplamaktadır. Üzerine inşa edildiği kaidenin boyutları ise 50 metrelik bir kare ve 1 metrelik bir yükseklik üzerindedir. 2 katlı mezar, yarı değerli taşlar ve mozaik kakmalarla doldurulmuştur.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat