Filibe ve Plovdin – Bulgaristan Turu

Filibe ve Plovdin – Bulgaristan Turu

Plovdiv Kapadokyatravel2

Bulgaristan’da buraya yedi tepeli şehir diyorlar. Her nedar yedi tepe dense de gerçekte sadece 5 tepe vardır. Şimdi bu şehrin turuna başlıyoruz. Filibe Evleri, şehirde, tepeler üzerinde bulunan evler Türk ve Bulgar mimari özelliklerini yansıtması açısından önem kazanmaktadırlar. Bu stil, günümüzde “Filibe Barok Tarzı” olarak kabul edilmektedir. Eski Şehir, buradaki ilk yerleşimin, günümüzden 8000 yıl öncesine kadar gittiği düşünülmektedir. Burada Ortaçağ dönemlerinden kalma ve Bulgar Revival mimarisinin çok iyi korunmuş eserleri bulunmaktadır. Bölgesel Etnoğrafya Müzesi-Etnografski Muzey, 1847 yılında inşa edilen Argos Kuyumdjioğlu’na ait olan ev günümüzde “National Monument” olarak belirlenmiştir. Müzenin daimi koleksiyonunda, yaklaşık 40 bin obje bulunduğu söyleniyor. Bunların çeşitleri ise el sanatları, tarım, kumaş ve giyim, bakır tencere, süs eşyaları, kilise levhaları, tığ işi dantel kostümler, mobilyalar, müzik aletleridir. Milli Uyanış Müzesi ve Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri –Revival Müzesi-Georgiadi Evi, bu ev 19’ncu yüzyıldan k alma tipik simetrik bir Plovdin evi örneğidir. Onun mimarisi yüksek zemin kat ve cumbalı, ortada bulunan bir çıkıntının bir araya getirdiği iki kattan oluşmaktadır. Şu anda evde bulunan nesnelerin koleksiyonunda eski silah ve fotoğraflar bulunmaktadır. Balabanov Evi ve Müzesi, bu yapı 20’nci yüzyılın başlarında, tüccar Luka Balabanov’un ismiyle anılmaktadır. Günümüzde, burada, birinci kat kalıcı bir sergiye ev sahipliği yapmaktadır. İkinci kat ise hala tipik Revival dönemi özelliklerini taşımakta ve bunun yanında şehrin en popüler oda müziği mekanlarından birisi olarak kullanılmaktadır. Stepan Hindillian Evi ve Müzesi, 1835-1840 yılları arasında, zengin tüccar ve çiftçi olan Stepan Hindlian tarafından yaptırılmıştır. Sarı Okul, 1868 yılında kurulan bu okul resmi olarak tanınan ilk Bulgar okulu olarak bilinmektedir. Lamartin Evi, 1829 yılında inşa edilmiş ve Old Town bölgesinin en büyük ve en güzel simetrik evlerinden birisidir. St Konstantin ve Elena Kilisesi, şehrin en önemli yerlerinden birisidir ve antik kalenin yıkıntıları üzerine, 4’ncü yüzyılda inşa edilmiştir. Hisar Kapısı, 5-6’ncı yüzyıllarda inşa edilen iç kalenin doğu kapısı, Hisar kapısı-Sert kapı olarak bilinir. Kutsal Anne Katedral Kilisesi, 1844 yılında, gönüllü vatandaşların bağışları ile, Bratsigovolu usta inşaatçılar tarafından yapılmıştır. 1859 yılında ise, ilk Bulgarca ilahi, burada okunmuştur. Antik Anfitiyatro, Roma imparatoru Trajan emriyle MS.2’nci yüzyılda inşa edilmiş ve halen Bulgaristan ülkesinde, ayakta kalarak günümüze ulaşan en büyük Roma eseridir. Odeon, bölgedeki diğer antik yapı “Roma Odeon” udur. Burası 3500 seyirci kapasitelidir ve şehir toplantılarının yapılması ve kapalı tiyatro ihtiyacının karşılanması için inşa edilmiştir. Roma Forumu, Odeon yakınlarındaki bu yapı 2’nci yüzyıldan kalmadır. Yaklaşık 11 hektarlık alanı kaplamaktadır ve burada dükkanlar ve kamu binaları bulunmaktadır. Saat Kulesi, Sahat adlı tepede bulunan bu kule Doğu Avrupa’nın en eski saat kulelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Osmanlı döneminde yani 1812 yılında inşa edilmiştir. Yüksekliği 17.5 metredir. Kulede bulunan saat Viyana’da üretilmiş ve 1883 yılında yerine takılmıştır. Bölgesel Arkeoloji Müzesi, Bulgaristan’ın en eski kültür kurumlarından birisidir ve ilk olarak 1882 yılında kurulmuştur. 1928 yılında ise, günümüzdeki binasına taşınmış ve depolarda bekletilen objeler sergilenmeye başlamıştır. Özellikle 1500 parçalık sikke koleksiyonu önem taşımaktadır. Bölgesel Tarih Müzesi, 1951 yılında kurulmuştur. Bu müzede Filibe şehrinin geçmişi hakkındaki tarihsel kanıtlar ve kültürel objeler sergilenmektedir. Müze, 3 ayrı binada kuruludur. Baçkova-Bachkovski-Kirazlı Manastırı, 6’ncı yüzyılda, Bizans imparatoru Jüstinyen (527-565) döneminde inşa edilmiştir. Burası en iyi korunmuş kale kilise olarak bilinir. 18 metre uzunluğunda, iki katlı bir binadır. 13-14’ncü yüzyıl Tırnovo Okulu ustaları tarafından yapılan ve kısmen korunarak günümüze ulaşan freskler kilisenin kubbesinde görülebilmektedir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat