Assuan – Adalar – Nil Doğu kıyıları – Mısır Turu

Assuan – Adalar – Nil Doğu kıyıları – Mısır Turu

Assuan – Adalar – Nil Doğu Kıyıları – Mısır Kapadokyatravel

Mısır gezimiz mistik alanlarda devam ediyor. Antik Taş Ocakları,  Buralarda Antik Mısırlıların taş işletmeciliği ile ilgili bazı sırlarını görebileceksiniz. Firavun III. Tutmosis; başta Karnak olmak üzere, bütün tapınaklarda, üzerlerinde adının ve tanrılara olan şükranlarının kazındığı birer dikilitaş dikilmesini istemiş. Philae Tapınağı, Taş taş sökülerek, Assuan’ın 5 km. güneyinde kalan bir adaya taşındı. Güzelliği kadar, bulunduğu çevre nedeniyle de bu tapınak “Mısır’ın İncisi” olarak bilinmektedir. Abu Simbel tapınağı, Abu Simbel Tapınakları antik Mısır uygarlığının en önemli arkeolojik anıtları arasında anılır. Kayaya oyulmuş, tek parça blok tapınak olarak tekdir. Bu özelliğiyle öne çıkar. Kitchener Adası, 19’ncu yüzyılın sonlarında: Sudan’daki zaferlerinden sonra, İngiliz ordu mensubu Albay Kitchener’e hediye edilmiş. Ada da dünyanın dört bir yanından topladığı bitki ve tohumlardan, egzotik “Botanik Bahçeleri” oluşturmuş. Elephantos (Elephantine) Adası,  Bu adaya fil adası deniliyor. Adı  Nil’in yumuşak dokunuşlar ile okşadığı sahildeki kayalardan geliyor. Sehel Adası, Bu adada, kıtlık anıttaşı var. Diğer anıtlarla birlikte, Kral Zoser döneminde yapılmışlar. Ayrıca, bu anıttaşı; Mısır’ın Birinci ve İkinci Çağlayan arasındaki Aşağı Nübye bölgesine, ilk kez onun döneminde egemen olunduğunun bir kanıtıdır. Uronarti Adası, Nil’in Semna yakınlarındaki adasıdır. III. Senusret zamanında  buraya bir kale daha yapılır. Yeni kaledeki bir yazıtta  saltanatın dokuzuncu yılda, kuş diyarına düzenlenen bir seferin, suyun düşük seviyesi nedeniyle yarıda kesildiği yazılıdır. Dendera (Hathor) Tapınağı, Luksor’un 60 km. kadar kuzeyinde bulunan “Dendera” inek tanrıça Hathor’a adanmış tapınağı ile ünlü. Buradaki tapınağın diğer ismi  Hathor tapınağı. Kral Keops döneminde yapıldığı sanılıyor. Abidos (Abydos), burası yeraltı dünyası ve yeniden diriliş tanrısı “Osiris”e adanmıştır. Abydos MÖ.3100 ile 2755 yılları arasında, önemli bir defin alanıymış. I. Seti Tapınağı, Tapınak yedili bölümleriyle dikkate değer bir yapı. Giriş kapısı sayısı 7, sütunlu 2 salon var. Firavunun yaptığı ayinleri tasvir eden kabartmalarla süslü, 7 sunağa uzanan 7 geçit bulunuyor.  Isna Kenti, Roma İmparatoru Tiberius zamanında başlanan galeri, Roma imparatorunu firavun kıyafeti içinde Khnum’a tapınırken gösteren, yarım kabartmalarla süslenmiş. Idfu (Edfu), Burada dünyaca ünlü Edfu Horus Tapınağı bulunuyor. Yaklaşık 2000 yıl boyunca toprak altında kaldığı için en iyi korunmuş tapınaktır. Kavm Umbu (Kom Ombo) Tapınağı, Evet, buradaki tapınak, aslında, yan yana yapılmış iki tapınaktan oluşmuş. Tapınağın yarısı, iyilik tanrısı Horus’a, diğeri de kötülük tanrısı timsah kafalı Sobek (Seth)e adanmış. Bu özelliği nedeniyle, diğer tapınaklardan ayrılıyor.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat