Ayvalı Kilisesi – Ayvalı

Ayvalı Kilisesi – Ayvalı

Ürgüp‘e 15 km uzaklıktaki Ayvalı  köyündeki bu kilisenin apsesindeki dekorasyonlar Peygamberlerin vizyonlarıdır ve Meryem, İsa, Yahya (DEESİS), Müjde (ANNUNCİATİON), Apostleler ve din büyükleri olan Athenogenas, Epiphanius ve Dicaonlar, Stephen ve Romanus burada iki tane donorlar var bunlar (Eustratius ve  John) dır. Kilisenin tarihi 12. veya 13. yüzyıla aittir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat