Bergama Günlük Turu

Bergama Günlük Turu

Bergama Kapadokyatravel

Pergamon Türkiye’nin sahip olduğu en önemli kültür hazinelerinden biridir. Pergamon antik kentinin kalıntılarına ev sahipliği yapan Ege’nin şirin ilçesi Bergama, yüzyıllar boyu sağlık, kültür ve sanat merkezi olmuştur. Pergamon şehrinin tarihinde Anadolu’nun çağlar boyunca yaşadığı klasik Doğu-Batı çalışmasının izlerini görürüz. Doğu’dan Persler, Suriyeliler, Araplar ve Türkler, Batı’ dan da Yunanlılar, Ispartalılar ve Romalılar bu topraklara . egemen olmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele etmişlerdir. Kentin kuruluşuyla ilgili bilgiler net değil. Bununla beraber, kentin ismini almasına ilişkin aktarılan efsanelere göre Teuthrania Kralı Grynos bir savaşta Pergamon’dan yardım ister ve zaferden sonra kurduğu şehirlerden birisine Pergamon adını verir. ZEUS Sunağı Bergama’nın en parlak çağı olan II. Eumenes (M.O. 197-159) döneminde inşa edilmiştir. Sunak Pergamon krallığının Galatlar’a karşı kazandığı zaferi simgeler. Sunagın iki yanındaki kabartmalarda Tanrılarla devlerin savaşı ve Bergama’nın efsanevı kuruluşu resmedilmektedir. Zeus Sunağının güneyinde yukarı Agora yer alır. Helenistik döneme aittir. Tüccarların tanrısı Hermes’e ait Agora Dor üslubunda yapılmıştır. Meydanın batı kenarında Demeter tapınağının temelleri görülmektedir. Bergamalılar Dionysos tapınağını özel bir düşünce ile 250 m.lik tiyatro terasının kuzeyinde bütün gezi yerine egemen olacak şekilde inşa etmişlerdi. Sunağı ile birlikte çok iyi korunmuş olan tapınak zengin profilli, bir podyum üzerinde yükselen İon düzeninde bir prostylosdur. Uzun bir yolun bitiş noktasında yer alışı ve bütün gözleri üzerinde toplayan bir anıt oluşu ile bu eser, Roma sanat anlayışı ile birlikte Avrupa Barok mimarisini de etkilemiştir. Helenistik dönem ve Roma çağına ait orijinal parçalar Berlin Müzesinde saklanmaktadır.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat