Batı Anadolu Günlük Turu

Batı Anadolu Günlük Turu

Batı Anadolu Kapadokyatravel

Didyma, bir kent değil, Klaros gibi yalnızca bir tapınak yeri idi; Miletos topraklarındaydı ve tapınak rahibi, bu kentin önemli bir kamu görevlisi sayılıyordu. Söz konusu yerin, daha Hellen göçleri öncesinde yöre halkınca kutsal diye bilindiğini Pausanias söylüyor.Demek ki Hellenler Anadolu nun nice yerinden olduğu gibi burada da yerlilerin tapkısını kendi inançları ile karıştırıp bağdaştırarak benimsememiştir. Didyma Apollon Tapınağının kahinatları ise şimdi akyeni köy ün olduğu yerdeki ASSESON kutsal kampüsünde yetiştirilmiştir .Didyma da bulunmuş en eski yazılar MÖ.500 dolaylarından kalma dır. O sırada belkide çok eskiden beri tapınak rahipliği görevini Brankhidai adlı bir aile yürütüyordu; hatta bu yüzden Didiyma yerine Brankhidai denildiğide oluyordu. 12 İyon kenti olan Milet, Priene, Myus, Efes, Kolophon, Eritrai, Klazomenai, Foça, Samos, Kios, Teos, ve Lebedosun meydana getirdikleri dini ve siyasi birliğin toplantı merkezi olan “Panionion”, Prienenin sınırları içinde kalıyor ve buradaki törenleri Priene’liler yönetiyorlardı. Bu da Prienenin önemini arttırıyordu. Gerçekten de Milet, Didim ve Priene Antik Kentlerinin yer aldığı bölge, Anadolu’nun en güzel bölgelerinden birisidir.Priene’nin kelime anlamı”Hisar Yurdu” demektir. Priene kentinin ilk yerleşiminin nerede kurulduğu belli değildir. Kent M.Ö. 350 yillarina doğru bugünkü yerinde yeniden inşaa edilmiştir. Milet’li ünlü şehirci-mimar “Hippodamos”un, kendi adıyla anılan “Hippodamos Planı”na göre yeniden inşaa edilen bu kent, arkeolojide Hellenistik çağın en güzel kentlerinden biri olarak bilinir.

Leave a Reply

Live Chat

Join the Live Chat